Etelä-Pohjanmaan Neuroyhdistys

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

 

Rekisterin ylläpitäjä

 

Yhteyshenkilö rekisteriäkoskevissa asioissa

 

Rekisterin nimi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Rekisterin tietosisältö

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Rekisterin suojauksen periaatteet