Etelä-Pohjanmaan Neuroyhdistys

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jossa ihminen kohdataan kokonaisvaltaisesti. Keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden. Ne ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleemme ja taas päinvastoin tunteet ja ajatukset heijastuvat käsitykseemme omasta kehostamme ja siihen, kuinka liikumme. Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Sen avulla asiakas saa erilaisia selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämään.

Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle.

Psykofyysinen fysioterapia sopii hoitomuodoksi esimerkiksi pitkittyneen kivun, unettomuuden, stressin, syömishäiriöiden, traumaperäisten oireiden, hengitykseen liittyvän oireilun, kehonkuvan häiriöiden, masennuksen, jännittyneisyyden, ahdistuksen ja paniikkikohtausoireilun hoitoon.

Psykofyysisen fysioterapian työvälineitä ovat esimerkiksi hengitys- ja kehotietoisuusharjoitukset, erilaiset liikeharjoitteet, rentoutusmenetelmät sekä vuorovaikutusta vahvistavat harjoitteet. Asiakkaan itsensä kokema muutos ja tunne siitä, että alkaa pikkuhiljaa paremmin hallita omaa elämää ovat tärkeimpiä tekijöitä arvioidessa toteutunutta fysioterapiaa. Psykofyysisessä fysioterapiassa mennään aina asiakkaan voimavarojen mukaan ja siinä korostuu asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutus.

Lisätiedustelut ja ajanvaraus:

Psykofyysinen fysioterapeutti, Henna Kuoppala 

puh: 044 717 7003, henna.kuoppala@neuroep.fi

Palvelut

Tarjoamme laadukkaita ja monipuolisia fysioterapiapalveluita kaikenikäisille kuntoutujille. Terapia suunnitellaan aina yksilöllisesti kuntoutujan omien tavoitteiden mukaisesti.

Harjoitteluvälineet

Käytössämme on terapeuttiseen harjoitteluun sopiva sali ja kolme erillistä hoitohuonetta. Aktiivisen harjoittelun laitteistomme soveltuvat hyvin liikuntarajoitteisille. Erikoisuutenamme on mahdollisuus painokevennettyyn kävelyharjoitteluun.