Etelä-Pohjanmaan Neuroyhdistys

Neurologinen fysioterapia

Kuntoutusta tarvitaan, kun  ihmisen toimintakyky on heikentynyt esimerkiksi sairauden tai onnettomuuden seurauksena. Neurologisen fysioterapian avulla pyritään parantamaan tai ylläpitämään kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä sekä tukemaan päivittäisissä toimissa selviytymistä kotona ja kodin ulkopuolella.

Fysioterapian tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn palauttaminen ja ylläpitäminen, elämänlaadun kohentaminen, omatoimisuuden tukeminen sekä omien voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen.

Neurofysion toiminta on painottunut neurologisten kuntoutujien fysioterapiaan sekä vaikeavammaisten kuntouttamiseen. 
Yhdessä neurologiseen fysioterapiaan erikoistuneiden fysioterapeuttiemme sekä monien moniammatillisten yhteistyötahojemme kanssa tarjoamme asiantuntevaa ja asiakkaan tarpeista lähtevää kuntoutusta. Kuntoutujan omat tavoitteet, yksilöllisyys sekä kuntoutussuunnitelman mukainen terapia ovat työmme tärkeimmät lähtökohdat.

 

Neurologista fysioterapiaa käytetään mm. seuraavissa ongelmissa:

 • MS-tauti
 • Parkinsonin sairaudet
 • Lihassairaudet
 • ALS
 • Selkäydinvammojen ja ääreishermoston sairauksien jälkitilat
 • Aivotraumoista ja aivoverenkierron häiriöistä aiheutuneet tilat
 • Kehitykselliset hermostolliset häiriöt tai sairaudet, esim. kehitysvammaisuus,  CP tai meningomyelocele
 • Erilaisten traumojen  jälkitilat
 • harvinaiset neurologiset sairaudet
 • Post Poliosyndrooma
 • Lasten fysioterapia 

 

Neurologisen fysioterapian menetelmämme:

Kuntoutujan terapiassa käytämme yksilöllisesti valittuja, monipuolisia menetelmiä kulloisenkin tarpeen mukaan. 

Menetelmiämme ovat mm. 

Bobath-menetelmään perustuva terapia, painokevennetty kävelyharjoittelu, peiliterapia, kinesioteippaus,  fysikaaliset hoidot (lämpö-, kylmä- ja sähköhoidot ), vehnäterapia, parafiinihoidot. Tarvittaessa käytämme myös manuaalista terapiaa käsittelemällä lihaksia, niveliä ja hermokudosta. Harjoittelussa voidaan hyödyntää mm. kuntosalilaitteita, kävelymattoa, TheraTrainer-polkuharjoittelulaitetta, PowerPlate- värähtelylaitetta, erilaisia tasapainoratoja sekä allasterapiaa.

Terapiaa voidaan toteuttaa Neurofysion terapiatiloissa, kuntoutujan kotona, hoivakodissa, harrastusympäristössä (liikuntakokeilut) tai   allasterapiana altaalla.

Tarvittaessa olemme mukana yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa arvioimassa apuvälinetarvetta sekä valitsemassa ja sovittamassa kuntoutujan tarvitsemia, elämänlaatua ja itsenäisyyttä kohentavia liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineitä.

Neurologisen fysioterapian asiakkaat tulevat kuntoutukseen pääasiassa Kelan, vakuutusyhtiöiden, kuntayhtymien tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella. Lisäksi he voivat tulla fysioterapiaan itse maksavina. Meillä on sopimus Kelan kanssa vaikeavammaisten  yksilöllisestä avofysioterapiasta ja allasterapiasta.

Tutustu myös:

Palvelut

Tarjoamme laadukkaita ja monipuolisia fysioterapiapalveluita kaikenikäisille kuntoutujille. Terapia suunnitellaan aina yksilöllisesti kuntoutujan omien tavoitteiden mukaisesti.

Harjoitteluvälineet

Käytössämme on terapeuttiseen harjoitteluun sopiva sali ja kolme erillistä hoitohuonetta. Aktiivisen harjoittelun laitteistomme soveltuvat hyvin liikuntarajoitteisille. Erikoisuutenamme on mahdollisuus painokevennettyyn kävelyharjoitteluun.