Etelä-Pohjanmaan Neuroyhdistys

lasten ja nuorten neurologinen fysioterapia

 

Lasten ja nuorten neurologisessa fysioterapiassa hoidetaan toiminta- ja liikkumiskyvyn ongelmia, joiden syynä voivat olla mm.  kehitysviivästymät tai kehitysvammaisuus.

Tällaisia sairauksia voivat olla muun muassa:

 • Kromosomihäiriöt kuten Downin syndrooma
 • INCL, LINCL
 • CP-vamma
 • Autismikirjon häiriöt
 • Lihassairaudet kuten SMA, Duchenne
 • Meningomyeloseele

Fysioterapian tavoitteena on lapsen osallistaminen arjen toimintoihin mahdollisimman luonnollisesti. Fysioterapeuttinen kuntoutus liittyy kiinteästi lapsen arkeen eli kotona, päiväkodissa ja koulussa annettavaan ohjaukseen ja opetukseen. Jokaiselle lapselle laaditaan yksilölliset tavoitteet fysioterapiaan ja niiden toteutumista seurataan jakson edetessä.

Lasten ja nuorten fysioterapiassa maksajana toimii useimmiten KELA, jolloin lapsi tulee fysioterapiaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksella. Maksajina voivat olla myös kunta/ kaupunki/ hyvinvointialue tai vakuutusyhtiö. Fysioterapiaan voi hakeutua myös lääkärin kirjoittamalla lähetteellä tai omatoimisesti, mikäli lapsen kehitykseen liittyvät asiat pohdituttavat.

Fysioterapia jaksotetaan lapsen kasvu- ja kehityskaaren mukaisesti vauvaikään, päiväkoti-ikään, kouluikään ja itsenäistymisen vaiheeseen. Fysioterapian painopiste vaihtelee eri ikäkausina lapsen toimintakyvyn mukaisesti.

Fysioterapeutti avustaa myös apuvälineiden tarpeen arvioinnissa sekä niiden käyttämisessä kotioloissa, koulussa ja harrastuksissa.

Lasten ja nuorten fysioterapiassa korostuu myös perheen ja lähihenkilöiden kanssa tehty yhteistyö, jossa tuetaan lapsen tai nuoren läheisiä toimimaan arjessa kuntoutujan toimintakykyä edistävästi.

 

Lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia

 

Lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiassa hoidetaan erilaisia kehossa ilmeneviä kiputiloja tai lapsen kasvuun liittyviä toiminta- ja liikkumiskyvyn ongelmia. Näiden taustalla voivat olla esimerkiksi rasitusperäiset vammat tai rakenteelliset muutokset.

Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi:

 • lasten reuma
 • kampurajalka
 • idiopaattinen skolioosi
 • Severin tauti
 • Spondylolyysi

Palvelut

Tarjoamme laadukkaita ja monipuolisia fysioterapiapalveluita kaikenikäisille kuntoutujille. Terapia suunnitellaan aina yksilöllisesti kuntoutujan omien tavoitteiden mukaisesti.

Harjoitteluvälineet

Käytössämme on terapeuttiseen harjoitteluun sopiva sali ja kolme erillistä hoitohuonetta. Aktiivisen harjoittelun laitteistomme soveltuvat hyvin liikuntarajoitteisille. Erikoisuutenamme on mahdollisuus painokevennettyyn kävelyharjoitteluun.